Privaatsuseeskirjad / küpsised

MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME?

UAB Prosotu (edaspidi – vastutav andmetöötleja) sätestab selle privaatsuspoliitikaga (edaspidi – privaatsuspoliitika) isikuandmete töötlemise tingimused vastutava andmetöötleja veebilehe kasutamisel. Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimusi rakendatakse iga kord, kui sa soovid tutvuda meie pakutava sisu ja/või teenustega, vaatamata sellele, millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, televiisorit vms) sa kasutad.

Vastutava andmetöötleja rekvisiidid: registrikood 302683576

Asukoha aadress: Saltoniškių 31, LT-08105, Vilnius.

Tel +370 612 11809

E-post: info@prosotu.com

KMKR: LT100006530514

On väga oluline, et loeksid selle privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, sest iga kord, kui külastad vastutava andmetöötleja veebilehte, kinnitad, et oled tutvunud käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui sa ei ole nende tingimustega nõus, siis palume meie kodulehte mitte külastada, mitte kasutada meie sisu ja/või teenuseid.

Kinnitame, et vastutav andmetöötleja kogub veebilehe külastajate isikuandmeid, järgides Euroopa Liidus ja Leedu Vabariigis kehtivate õigusaktide nõudeid ning kontrollivate asutuste juhtnööre. Kõiki mõistlikke tehnilisi ja administratiivseid meetmeid rakendatakse selleks, et veebilehe külastajate kohta kogutud andmed oleks kaitstud kadumise, ebaseadusliku kasutamise ja muutmise eest.

Alla 16 aasta vanustel isikutel ei ole lubatud edastada mingeid isikuandmeid meie veebilehe kaudu. Kui sa oled noorem kui 16-aastane, siis oled kohustatud saama enne isikliku teabe esitamist oma vanemate või teiste seaduslike hooldajate nõusoleku.

Eeskirjades tarvitatud mõisteid tuleb mõista nii, nagu neid on kirjeldatud isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679.

MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME?

Otseselt sinu esitatud teavet [Sisestada vajalik info]

 • sünnikuupäev,
 • elukoht (aadress),
 • sugu
 • eesnimi,
 • perekonnanimi
 • telefoninumber
 • e-posti aadress
 • Teave selle kohta, kuidas sa kasutad meie veebilehte.

Kui sa külastad meie veebilehte, kogume teavet, mis avab meie osutatavate teenuste kasutamise erisusi või genereerib automaatselt visiitide statistikat. Rohkem teavet leiad jaos „Küpsised“.

Informatsioon kolmandatelt pooltelt

Me võime saada teavet sinult endalt ning avalikest ja äriallikatest (ulatuses, mille sätestavad kehtivad õigusaktid) ja siduda selle muu teabega, mille saame sinult või sinu kohta. Teavet sinu kohta võime saada ka kolmandate poolte sotsiaalvõrgustikest, kui sisened näiteks Facebooki kontoga.

Muu meie kogutav teave

Me võime sinult saadud nõusoleku alusel koguda teavet sinu, sinu seadme või sinu meie veebilehe sisu kasutamise kohta.

Sa võid valida ja mitte edastada meile teatud kindlat teavet (nt teavet, mida palutakse esitada meie registreerumise e-kaupluses ajal), kuid sel juhul võidakse keelata meie pakutavate internetiostuteenuste kasutamine.

KUIDAS ME SINU ANDMEID KASUTAME?

Võime kasutada kogutud teavet alljärgnevatel eesmärkidel.

 • Registreerida sind selleks, et saaksid kasutada meie pakutavat internetiostuteenust.
 • Ostukorvi eest tasumiseks valitud välispangateenuste pakkuja kaudu.
 • Otseturunduse eesmärgil, näiteks saata uudiskirju, individuaalselt suunatud reklaamide esitamiseks, kampaaniate kohta info saatmiseks, oma turu, klientide, toodete ja teenuste (kaasa arvatud ka toodete ja teenuste kohta sinu arvamuse kogumine, klientide ja klientidele küsitluste korraldamine) hindamiseks ja analüüsimiseks.
 • Info saamiseks selle kohta, kuidas inimesed kasutavad meie osutatud internetiteenuseid, et saaksime neid paremaks muuta ja luua uue sisu, uusi tooteid ning teenuseid.
 • Muul viisil sinu nõusolekul.*

Teavitame sind, et sul on õigus mitte nõustuda või igal ajal tühistada oma isikuandmete, mis on märgitud tärniga, töötlemiseks antud nõusolek.*

KELLELE AVALDAME TEAVET SINU KOHTA?

Kohustume mitte edastama sinu isikuandmeid kolmandatele pooltele, välja arvatud:

 • kui on saadud sinu nõusolek isikuandmete avaldamiseks;
 • teenuste osutamine – meie partneritele, kes osutavad toodete kohaletoimetamise või muid sinu tellitud teenuseid. Nendele teenustepakkujatele me edastame sinu vaid sellise isikliku teabe, mis on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks;
 • õiguskaitseorganitele Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

MIDA ME TEEME, ET SINU ANTUD INFORMATSIOON OLEKS KAITSTUD?

Isikuandmeid kaitstakse kadumise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest. Oleme juurutanud füüsilised ja tehnilised meetmed, et saaksime kaitsta kogu teavet, mida kogume teenuste osutamise eesmärkidel. Juhime tähelepanu, et kuigi me teeme kõik vajaliku sinu informatsiooni kaitsmiseks, ei ole mitte ükski koduleht, interneti teel teostatud operatsioon, arvutisüsteem või juhtmevaba side täielikult turvaline.

Sinu andmeid säilitame 3 aastat [Sisestada vajalik] viimasest meie teenuste või nende sisu kasutamise päevast. Selle tähtaja möödumisel kustutatakse andmed nii, et neid ei oleks enam võimalik taastada.

SINU ÕIGUSED

Andmesubjektil, kelle andmeid töödeldakse vastutava andmetöötleja tegevuse arendamisel, on järgmised õigused:

 • õigus teada (saada informatsiooni), et tema andmeid töödeldakse (õigus teada);
 • tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
 • nõuda andmete parandamist või, arvestades isikuandmete töötlemise eesmärke, täiendada isiku mittetäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
 • õigus hävitada oma andmed või õigus peatada oma andmete töötlemise toimingud (välja arvatud säilitamine) (õigus hävitada ja õigus „olla unustatud“);
 • õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, kui esineb vähemalt üks õigustatud põhjus (õigus piirata);
 • õigus oma andmed üle kanda (õigus üle kanda);
 • mitte nõustuda, et isikuandmeid töödeldakse, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärgil, sh profileerimine, nii palju, kui see on seotud otseturundusega.

Kui sa enam ei soovi, et sinu isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, sealhulgas profileeritakse, võid kirjutada e-kirja aadressil [Sisestada] või helistada telefonil [Sisestada] ja mitte nõustuda sellega, et sinu isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil ja/või kasutatakse vaid automatiseeritult, sealhulgas ka profileeritakse**, nimetamata mittenõustumise motiive.

**Vastavalt sinu esitatud andmetele võidakse otseturunduse eesmärgil viia läbi isikuandmete profileerimine, et pakkuda sulle ainult individuaalselt kohandatud lahendusi ja pakkumisi. Sa võid igal ajal tühistada oma isikuandmete automatiseeritud töötlemisviisil töötlemiseks antud nõusoleku, kaasa arvatud ka profileerimiseks, või olla selle vastu.

Igasuguse taotluse või korralduse, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, võib andmesubjekt esitada vastutavale andmetöötlejale kirjalikult: otse aadressil või postiga Saltoniškių verslo centras, Saltoniškių 31, LT-08105 Vilnius; e-post: info@prosotu.com.

Vastutav andmetöötleja, kes on saanud sellise taotluse või korralduse, esitab mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pöördumise päevast vastuse ja teostab taotluses nimetatud toimingud või keeldub nende teostamisest. Vajadusel võib seda perioodi pikendada veel kaheks kuuks, võttes arvesse taotluste keerulisust ja arvu. Sellisel juhul teavitab vastutav andmetöötleja andmesubjekti sellisest pikendamisest ühe kuu jooksul taotluse saamisest, lisades ka hilinemise põhjused.

Vastutav andmetöötleja ei saa luua andmesubjektile tingimusi ülalpool nimetatud õiguste rakendamiseks, välja arvatud mittenõustumine isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, kui seadustega sätestatud juhtudel peab olema tagatud kuritegude, teenistus- või ametialase eetika rikkumise ennetamine, uurimine ja tuvastamine, samuti andmesubjekti või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse.

KOLMANDATE POOLTE VEEBILEHED, TEENUSED JA TOOTED MEIE VEEBILEHEL

Vastutava andmetöötleja veebileht võib sisaldada kolmandate poolte reklaame, linke nende veebilehtedele ja teenustele, mille üle vastutaval andmetöötlejal puudub kontroll. Vastutav andmetöötleja ei vastuta kolmandate poolte kogutud teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Pead lugema privaatsusavaldusi, mis kehtivad sinu kasutatavate kolmandate poolte veebilehtedele ja teenustele.

KÜPSISED

Vastutava andmetöötleja veebilehe külastamiseks soovime esitada sulle sellist sisu ja funktsioone, mis oleks kohandatud nimelt sinu vajaduste järgi. Selleks on vajalikud küpsised (inglise keeles cookies). Need on väikesed teabeelemendid, mis luuakse veebilehe sirvimisel automaatselt ja salvestatakse sinu arvutisse või muusse lõppseadmesse. Need aitavad vastutaval andmetöötlejal sind ära tunda kui varasemat teatud veebilehe külastajat, salvestada sinu veebilehe külastamise ajaloo ja kohandada selle järgi sisu. Samuti aitavad küpsised tagada veebilehe ladusa toimimise, lubavad jälgida kodulehe külastamise kestust, sagedust ning koguda statistilist teavet veebilehe külastajate arvu kohta.

Meie veebilehel kasutatavate küpsiste kirjeldus

KUIDAS HALLATA JA KUSTUTADA KÜPSISEID

Meie esitatava sisuni jõudmiseks kasutatava brauseri saad konfigureerida nii, et kas kõik küpsised võetakse vastu, kõik küpsised lükatakse tagasi või et sind teavitataks küpsise saatmisest. Iga brauser on erinev, seepärast, kui sa ei tea, kuidas küpsiste seadeid muuta, siis tutvu brauseri abimenüüga. Sinu seadme operatsioonisüsteemis võib olla küpsiste lisakontrollereid. Kui sa ei soovi, et informatsiooni kogutakse küpsiste abil, siis kasuta enamikus brauserites olevat lihtsat protseduuri, mis lubab keelduda küpsiste kasutamisest. Kui soovid rohkem teavet, kuidas kontrollida küpsiste kasutamist, külasta veebilehte aadressil: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Pane siiski tähele, et mõnel juhul võib küpsiste kustutamine aeglustada veebilehe sirvimise kiirust, piirata teatud veebilehe funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu saidile.

Meie veebilehel võib olla viiteid teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele. Juhime tähelepanu sellele, et vastutav andmetöötleja ei vastuta selliste veebilehtede sisu või nende kasutatavate privaatsuse tagamise põhimõtete eest. Kui klõpsad lingile vastutava andmetöötleja veebilehel ja satud teistele veebilehtedele, peaksid eraldi tundma huvi nende privaatsuspoliitika vastu.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Kui sul tekib küsimusi seoses selle privaatsuspoliitikaga, palume võtta ühendust alljärgnevalt loetletud kontaktandmetel.

Posti teel: Saltoniškių verslo centras, Saltoniškių 31, LT-08105 Vilnius

Telefoni teel: +370 612 11809

E-posti aadressil: info@prosotu.com

Uuendatud 27.03.2020

Telli uudiskiri ja saa eksklusiivseid pakkumisi !

+
Küpsiste seaded
Kohustuslikud küpsised
Kohustuslikud küpsised muudavad veebisaidi kasutatavaks, võimaldades põhifunktsioone, näiteks lehel navigeerimist ja juurdepääsu veebisaidi turvalistele aladele. Veebisait ei saa ilma nende küpsiseta korralikult töötada.
Funktsionaalsed küpsised
Funktsionaalsed küpsised võimaldavad veebisaidil meelde jätta teavet, mis muudab veebisaidi käitumist või välimust näiteks teie eelistatud keele järgi või piirkonna järgi, kus te viibite. Funktsionaalseid küpsiseid praegu ei kasutata.
Statistilised küpsised
Statistilised küpsised aitavad veebisaitide omanikel anonüümselt teavet kogudes ja esitades mõista, kuidas külastajad veebisaitidega suhtlevad. Statistilisi küpsiseid praegu ei kasutata.
Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks veebisaitidel. Eesmärk on näidata reklaame, mis on konkreetse kasutaja jaoks asjakohased ja köitvad ning seeläbi avaldajate ja kolmandate osapoolte reklaamijate jaoks väärtuslikumad. Turundusküpsiseid praegu ei kasutata.

Toode on lisatud